HÅLLBARHETSPOLICY

Marksöm ska vara en föredömlig leverantör av hållbara produkter med bred kompetens i alla led mot våra kunder inom mjukleksaker och vilprodukter.

 

Kvalitet innebär inte bara produkter av hög kvalitet utan också en riktigt bra service till våra kunder. Vi jobbar därför alltid för att hitta den bästa lösningen för båda parter som leder till att öka hållbarheten genom anpassade materialval som i sin förlängning innebär en förbättrad kvalitet, minskad miljöpåverkan och en säker och trygg produkt för användaren.

 

 

 

Vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete inom följande områden:

 

• Kundfokus-Genom en kreativ dialog med kunden söker vi alltid efter den bästa helhetslösningen för båda parter genom att kombinera bra materialval för en hållbar totallösning.

 

• Inköp – Alla inköp skall vara genomtänkta med hänsyn tagen till kvalitet, miljö och arbetsmiljö, hållbara val med siktet på klimatneutralitet.

 

• Transporter -Vi söker hållbara logistiklösningar för att minska klimatpåverkan, eliminera arbetsmiljörisker och säkra kvaliten per levererad produkt till kund.

 

 

 

Vi jobbar med förbättringar inom alla områden genom ett förebyggande arbete tillsammans med våra kunder och medarbetare, i detta arbete följer vi de lagar och andra krav som gäller för oss.

 

Förbättringar innebär för oss att vi i vår utveckling av verksamheten söker hållbara lösningar som minimerar miljöpåverkan, genomför riskbedömningar för att åstadkomma bästa tänkbara arbetsmiljö hos oss och hos användaren och slutligen erbjuder våra kunder kvalitetsprodukter.

 

Hållbart arbete med siktet inställt på framtiden!