Svanenmärkt

Vi strävar hela tiden efter att bli bättre. Vi tycker att barn och miljö är det viktigaste som finns och redan idag är många av våra produkter redan Svanenmärkta. Kraven för Svanenmärkta textilier täcker alla steg i produktionen, inklusive fiberframställning, spinning, vävning, blekning, infärgning och efterbehandling. Läs mer på svanen.se.

Våra Svanenprodukter är tillverkade med hållbarhet i fokus, det innebär att vi önskar att de ska hålla länge. För att öka livslängden finns det möjligheter att byta ut fodralet eller skumkärnan med ”reservdelar” som finns på lager. Skulle någon söm eller dragkedja ge sig efter många år kan vi reparera detta om ni så önskar.

För våra produkter finns följande information:

Garantier

5 års garanti

 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på kallskum
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på fodral (material) 


Garantin gäller inte:

 • För avvikelser som uppkommer genom normalt slitage vid avsedd användning.
 • Om produkten vanvårdas, behandlas ovarsamt, används felaktigt, överbelastas eller vandaliseras.
 • Om produkten utsätts för oförutsedd miljöpåverkan från vattenskadade lokaler.
 • Om köparen uppenbart inte har följt vårt skötselråd för aktuell produkt.

Garantitid och reklamationsförfarande

Garantiärenden alternativt reklamationer ska skickas till Marksöm via info@Marksom.se, per brev till Marksöm AB, Industrigatan 17, 511 62 Skene eller till återförsäljare till Marksöm AB inom tre (3) månader från det att ett produktfel upptäckts eller borde ha upptäckts. Originalfaktura ska bifogas reklamationen. Dessutom ska kunden på begäran förse Marksöm med en kopia på dokument som visar hur inspektions- och underhållsrutinerna har skötts. På begäran ska bristfälliga delar returneras till Marksöm. Om en produkt visar sig vara bristfällig eller icke fungerande vid normal användning inom ovan angivna garantitid kommer Marksöm, inom rimlig tid och efter eget val, reparera eller byta ut bristfälliga eller icke fungerande produkter genom att tillhandahålla reparerade produkter eller ersättningsprodukter/ ersättningsdelar kostnadsfritt till kunden. Om specifika färger eller modeller/produkter har utgått kommer Marksöm att erbjuda ett urval av alternativa färger eller motsvarande alternativa modeller/produkter som ersättning för de delar och produkter som omfattas av garantin. Garantitiden börjar löpa det datum som anges på slutkundsfakturan. För reparerad och/eller utbytt del gäller fortsatt garanti endast den tid som återstår av den ursprungliga garantitiden. Garanti beviljas endast den slutgiltiga köparen av produkten från auktoriserad Marksöm återförsäljare och kan inte överlåtas. Tvister, anspråk eller kontroverser som uppkommer på grund av eller i samband med denna garanti ska regleras och avgöras genom bindande skiljeförfarande på en plats som beslutas av Marksöm

Demontering

Våra produkter är enkla i sin konstruktion och består av fodral (överdrag) och en kärna i skumgummi (Kallskum HR32115). Kärnan kan enkelt lyftas ut ur fodralet genom att man öppnar fodralets dragkedja utmed hela långsidan och tar ut själva kallskumkärnan. Montering sker i omvänd ordning genom att kallskummet införes i fodralet ut i hörnen och dragkedjan stängs. se bilder nedan

Dragkedjan som är placerad utmed hela långsidan öppnas hela vägen.

Kallskumskärnan lyfts ut ur fodralet.

Madrassen monterad.

Underhåll och skötselråd för produkter

Fodralets yta kan rengöras med en fuktig trasa (ljummet vatten och diskmedel). När det finns behov av att tvätta fodralet gäller följande:

 

 • Fodralet skall tvätt i Max 60 grader syntet
 • Stäng dragkedjan på fodralet när det ska tvättas
 • Fodralet skall EJ torktumlas utan lufttorkas

Reservdelar

Vi kan erbjuda reservdelar både i fodral samt i kallskum.

Materialinformation

Fodral (överdrag)

 • Tyg (Backing) 100 % Polyester
 • Ytbeläggning (Coating) 100 % Polyuretan


Kärna

 • 100 % kallskumskärna HR32115